Tarım ve Hayvancılık
İlçenin temel geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır.
Yüzölçüm 100.600 Hektar
50.651 Tarım arazisinin 13.000 hektarı sulanan arazi, 12.651 hektarı sulanabilir olduğu halde sulanamayan ve 25.000 hektarı kuru tarım alanıdır.
Çeşitli Sebze ve Meyveler
Buğday, şeker pancarı, fasulye, patates, kavun, karpuz.
Türkiye'nin % 10 Alabalık İhtiyacı
Türkiye'nin % 10 alabalık ihtiyacı ilçemizden karşılanmaktadır.İlçenin temel geçim kaynağı, tarım ve hayvancılıktır.

İlçemizin yüzölçümü 100.600 hektar olup bunun 50.651 Tarım arazisinin 13.000 hektarı sulanan arazi, 12.651 hektarı sulanabilir olduğu halde sulanamayan ve 25.000 hektarı kuru tarım alanıdır.

İlçemiz coğrafi konumu ve rakımı nedeniyle mikro klima özelliğine sahiptir. Bu durum Sivas ili genelindeki bitkisel üretimden farklı ürünlerin yetişmesini sağlamaktadır. Hububat üretiminde ekiliş ve hasatlar mikroklima özelliğinden dolayı Sivas’tan üç hafta önce başlamaktadır. Büyük ölçüde makineli ve sulu tarım yapılmaktadır. Buğday, şeker pancarı, fasulye, patates, kavun, karpuz, çeşitli sebze ve meyveler, son yıllarda güneye bakan bazı köylerimizde (Günlüce, Akıncı, Arpacı, Eskimeşe) ise Antep fıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Türkiye'nin % 10 alabalık ihtiyacı ilçemizden karşılanmaktadır.