BELEDİYE BAŞKANI FAZLI YÜKSEL'İN ENGELLİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

BİRLİKTE DAHA GÜZEL..

Umudun, azmin, mücadelenin, sabrın, vakarın ve direncin timsali engelli kardeşlerimiz. Sizlerin, özgüvenle her gün daha fazla toplumsal hayata katılıyor olmanız, ülke ve millet olarak bizler için gurur vesilesidir. Bu alanda gelişmesi gereken, duyarlılığı artıran gönüllü kültürel faaliyetlerin çeşitlenmesi ayrıca mutluluk veriyor. Sizin meselelerinizi sahiplenen bütün kurumlarımızı, belediyelerimizi, gönüllü teşekkülleri, gönül sahibi insanlarımızı yürekten kutluyoruz. Zira değerler sistemimizin özü insana hizmet değimlidir?

Uzun yıllar büyük ihmallere uğrayan engellilerimiz lehine son yıllarda tarihi adımlar atıldı. Hükümetimiz bu süreçte “sosyal devlet” anlayışını öne çıkararak, ülkenin artan imkânlarının adaletle paylaşımını sağladı ve bunun neticesinde engelli vatandaşlarımızın önündeki engeller de büyük ölçüde kalkmış oldu.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen bir madde ile bakıma muhtaç tüm engelli vatandaşlarımız evde bakım hizmeti kapsamına alındı. 2007 yılında uygulamaya konan evde bakım hizmetinin bütçesinde, 8 yılda 91 kat artış sağlandı. 2014 yılı içerisinde tam 450 bin engelli vatandaşımıza düzenli maaş ödendi. Bugün itibariyle her 6 engelli vatandaşımız için bir bakım elemanı hizmet veriyor. Bu zaman zarfında engellilerimize yönelik belediyelerimizin yürürlüğe koyduğu takdire şayan hizmetlerden biri ise şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma imkânı.

Engellilerimizin potansiyellerini gerçekleştirme imkânının verilmesinin, çok anlamlı bir insani hizmet olduğunu düşünüyoruz. Anayasal statü, hukuki düzenlemeler ve doğrudan ekonomik destekler sayesinde engellilere hizmet bilincinin yükselmesi neticesinde özel eğitim okullarında öğrenim gören engelli öğrenci sayısı dört misline çıktı. 2002 yılında özel eğitim gerektiren sadece 53 bin çocuğa eğitim hizmeti verilirken, bu oran bugün yaklaşık 250 bine çıkmıştır.

Engelliler konusunda en az eğitim kadar önemli bir konu da istihdam meselesidir. Devlet Memurları Ka-nunu’nda yapılan değişiklik sayesinde kamudaki engelli istihdamı artık ‘istisna’ kapsamına alındı ve bu sayede sadece kamuda çalışan engelli sayısı 40 bini aştı. Gerek sigorta primlerine hazine yardımı, gerekse engelli girişimciliği destekleme programları sayesinde özel sektör istihdamı da iki katına çıkmış bulunuyor.

Bütün bu iyileştirmeler çok önemli kazanımlar anlamına geliyor, elbette dezavantajlı grupların sorunlarının henüz tamamen çözüldüğünü söyleyebilecek noktada değiliz. Bununla birlikte yapılanlar, yapılacaklar hakkında son derece umutlu bir tablo sunuyor.

Belediye Başkanlığımın yanı sıra hayat boyu içinde olduğum insani hizmet alanlarında yüreğimi en çok katmak istediğim alan engelli insanlarımızın elinden tutmaktır. Bugüne kadar, engelli kardeşlerimizi topluma, toplumu da engelli kardeşlerimize kazandıran her çalışmanın, her çabanın gönüllüsü oldum, olmaya da devam edeceğim

Birlikte Daha Güzel… Birbirimizi himaye ederek, hep beraber daha güzel, daha iyi, daha engelsiz, daha müşfik, daha adil bir Türkiye çabasındayız. Bu yolda her türlü engeli, her türlü zorluğu aşabilmemizin sırrı birlikteliğimizdir.

Toplumumuzun en hassas meselelerinden biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızı, ailelerini sevgiyle ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum.

FAZLI YÜKSEL

 

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANI